X Sesja
Paleolimnologiczna

odbędzie się w BiałymstokuIX Sesja Paleolimnologiczna odbyła się

15-16 marca 2018 r., w Krakowie


„Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski”


 Tematem przewodnim tegorocznej sesji jest zapis zmian klimatycznych, rekonstruowany na podstawie interdyscyplinarnych badań osadów biogenicznych. W ramach proponowanej sesji przewidziano także referaty dotyczące zapisu granicy późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski oraz podsumowujące stan badań osadów torfowych w rejonie Krakowa.


 W czasie sesji podjęta zostanie także dyskusja na temat współczesnych procesów sedymentacyjnych w zbiornikach jeziornych oraz interpretacji zdarzeń paleośrodowiskowych w ekosystemach jeziornych i torfowiskowych, również w kontekście pradziejowej działalności ludzkiej.


 Gospodarzami tegorocznej sesji, która odbędzie się w dniach 15-16 marca jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. Honorowy patronat nad sesją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Badania torfowisk w rejonie Krakowa

prof. dr hab. Dorota Nalepka, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
wydobycie torfu w krakowie
Foto 1. Torfowisku Błoto (Wielkie Błoto) w Puszczy Niepołomickiej. Dr Andrzej Środoń (1908-1998) i mgr Aleksander Jankun (1911-1969) podczas pobierania rdzenia do badań palinologicznych, sierpień 1948 r. Jedna z fotografii z archiwum dr hab. Andrzeja Jankuna (1940-2007), przekazana do wykorzystania Dorocie Nalepce, która również badała to torfowisko.

W 1885 roku prof. Marian Raciborski (1863-1917) opisał z Torfowiska Błoto (Wielki Błoto) w Puszczy Niepołomickiej, na wschód od Krakowa, warstwę popielatego osadu leżącą pod pokładami torfu, którą uznał za ślad dawnego zbiornika wodnego. W 1948 roku mgr Aleksander Jankun, wraz z dr Andrzejem Środoniem pobrali z tego torfowiska materiał do analizy pyłkowej (Foto 1). W 1955 roku mgr Alicja Szponderówna zakończyła badania tego rdzenia, interpretując wszystkie próby zanalizowane przez siebie i część prób, które zanalizował mgr A. Jankun. Materiał okazał się bardzo trudny do interpretacji. Skonstruowany diagram pyłkowy podzielony został tylko na część dolną, reprezentującą zimny okres, prawdopodobnie schyłkowy okres plejstocenu i część górną, reprezentującą okres holoceński (Szponder unpbl.). Ponownie osady z tego stanowiska zbadano paleobotanicznie pod koniec lat 90. XX wieku (Nalepka 1994).


W rejonie Krakowa analizie palinologicznej poddano, jak dotychczas, jeszcze dwa torfowiska. W zachodniej części było to torfowisko w Cholerzynie (Morawicy), wieku holoceńskiego (Madeyska, Obidowicz 2001) i w południowej torfowisko w Podłężu (Nalepka 1994; Dzięgielewski i in. 2013). Inne osady torfowe, zbadane dotychczas powstawały w starorzeczach (np. Nalepka 1994, b; Mamakowa 1970; Wasylikowa i in. 1985), a pozostałe nawarstwienia organiczne powstawały często w związku z działalnością człowieka (np. Koperowa w: Wasylikowa 1991; Nalepka 2009; Wasylikowa i in. 2009).


Wybrana literatura:
  • Dzięgielewski K., Nalepka D., Walanus A. 2011 (2013). Dry swamp? Researching a peat-bog and settlement in Podłęże near Kraków as a contribution to climate reconstruction in the early Subatlantic period. Archaeologia Polona 49: 31–36.
  • Mamakowa K. 1970. Late-Glacial and Early-Holocene vegetation from the territory of Kraków (Poland). Acta Palaeobotanica, 11: 3–12.
  • Nalepka D. 1994. Historia roślinności w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w czasie ostatnich 15 000 lat. Wiadomości Bot. 38: 95–105.
  • Nalepka D. 2003. Prehistoric and historic settlement recorded in a terrestrial pollen profile: Boreal to Subatlantic forest succession in a 60 cm thick sediment in Stanisławice (southern Poland). Acta Palaeobotanica, 43: 101–112.
  • Nalepka D. 2009. Are sporomorphs collected from the Wawel renaissance Gardens indicative of herbs cultivated by Queen Bona Sforza (1494-1557)? Acta Palaeobotanica, 49: 353–364.
  • Madeyska E, Obidowicz A. 2001. Wyniki analiz paleobotanicznych stanowiska Cholerzyn. [W:] Kadrow S. (red.), Via Archaeologica. Kraków, 65–74.
  • Szponder A. 1955 (niepubl.). Analiza pyłkowa holoceńskiego torfowiska „Wielkie Błoto” w Puszczy Niepołomickiej. Praca magisterska wykonana w Instytucie Botanicznym UJ.
  • Wasylikowa K., Starkel L., Niedziałkowska E., Skiba S., Stworzewicz E. 1985. Environmental changes in the Vistula valley at Pleszów caused by neolithic man. Przegląd Archeologiczny, 33: 19–55.
  • Wasylikowa K. 1991. Roślinność wzgórza wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych. Studia do Dziejów Wawelu, 5: 93–131.
  • Wasylikowa K.,  Wacnik A., Mueller-Bieniek A. 2009. Badania archeobotaniczne w nawarstwieniach historycznych z terenu Krakowa: metodyka-stan badań- perspektywy. Geologia, 35(1): 89-101.

Organizatorzy

loga

Warsztaty

Statystyka

UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 110N (I piętro) (nowy budynek UP, wejście możliwe także od ulicy Adama Chmiela)

15 marca (czwartek), godz. 10.00-13.00
czytaj więcej

Sedymentologia

Instytut Geografii UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2 pokój 427 (IV piętro) (wschodnie skrzydło głównego budynku)

15 marca (czwartek), godz. 10.00-13.00
czytaj więcej

Paleobotanika

Zakład Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, II piętro

15 marca (czwartek), godz. 10.00-12:30
czytaj więcej

Malakofauna

Instytut Geografii UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 533 (V piętro) (wschodnie skrzydło głównego budynku)

15 marca (czwartek), godz. 10.15-13.00
czytaj więcej

Geochemia

UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 111N (I piętro) (nowy budynek UP, wejście możliwe także od ulicy Adama Chmiela)

15 marca (czwartek), godz. 10.00-13.00
czytaj więcej

Sesja Paleolimnologiczna odbedzie się w Krakowie,

w którym co krok można napotkać na niezwykłe zabytki, świadczące o długiej historii tego miasta (według gminnej ewidencji jest ich ponad 6 tysięcy). Jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Krakowie jest Stare Miasto, które od 1978 roku wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nawet krótki pobyt w tej historycznej stolicy Polski może zapewnić wielu niezapomnianych wrażeń.


Dla tych, którzy chcieliby zwiedzić Kraków i dowiedzieć się więcej na temat jego historii polecamy strony:

Historia Konferencji

W ramach tworzenia nowej strony internetowej Sesji Paleologicznych mamy prośbę o przesyłanie na adres email archiwalnych materiałów z poprzednich sesji, wpisując w temat emaila "archiwum".