IX Sesja
Paleolimnologiczna

15-16 marca 2018 r., Kraków

folder paleobotanika

Folder dotyczacy warsztatów paleobotanicznych.

folder sedymentologia

Folder dotyczacy warsztatów sedymentologicznych.

folder geochemia

Folder dotyczący warsztatów geochemicznych.

Folder malakologia

Folder dotyczący warsztatów malakologicznych.

Folder statystyka

Folder dotyczący warsztatów statystycznych.

Program IX Sesji Paleolimnologicznej

Formularz zgłoszeniowy sesja

Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski
Główny formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Warsztaty geochemiczne

Organizatorzy:
dr hab. inż. Artur Błachowski,
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Formularz zgłoszeniowy Warsztaty malakologiczne

Organizatorzy:
dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, prof. AGH
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Ze względu na ograniczenia w sprzęcie optycznym limit miejsc obejmuje 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Formularz zgłoszeniowy Warsztaty paleobotaniczne

Organizatorzy:
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka
mgr Krzysztof Stachowicz
Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Formularz zgłoszeniowy Warsztaty sedymentologiczne

Organizatorzy:
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Dorota Chmielowska
mgr Karol Witkowski
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Formularz zgłoszeniowy Warsztaty statystyczne

Organizatorzy:
prof. dr hab. inż. Adam Walanus
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Pierwszy komunikat

w imieniu KNP PTLim
dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. UAM
w imieniu IG UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
w imieniu IB PAN
dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. PAN