IX Sesja
Paleolimnologiczna

15-16 marca 2018 r., Krakówprogram konferencji

15.03.2018 czwartek


10.00 – 13.00 WARSZTATY

Warsztaty sedymentologiczne, pokój 427 (IV piętro), Instytut Geografii UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (wschodnie skrzydło głównego budynku) godz. 10.00-13.00

Warsztaty geochemiczne, sala 111N (I piętro), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (nowy budynek UP, wejście możliwe także od ulicy Adama Chmiela) godz. 10.00- 13.00

Warsztaty statystyczne, sala 110N (I piętro), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (nowy budynek UP, wejście możliwe także od ulicy Adama Chmiela) godz. 10.00- 13.00

Warsztaty malakologiczne, sala 533 (V piętro), Instytut Geografii UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (wschodnie skrzydło głównego budynku) godz. 10.15-13.00

Warsztaty paleobotaniczne, Hol Zakładu Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, II piętro, godz. 10.00-12.30


12.00 – 14.00 Rejestracja

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, przy wejściu do Auli A1 (nowy budynek), ul. Podchorążych 2, wejście możliwe także od ulicy Adama Chmiela, parter.

12.00 – 14.00 Obiad

Restauracja & Kawiarnia Wavelove (ul. Podchorążych 3, przy stadionie WKS Wawel, po przeciwnej stronie Uniwersytetu Pedagogicznego, nieopodal przystanku tramwajowego Głowackiego. Jeden przystanek za Uniwersytetem Pedagogicznym).

14.00 – 18.00 Obrady

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, Aula A1 (nowy budynek).


14.00 – Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Sesję poprowadzi prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka
Uczestnicy przedstawiają referat w 15 min. i przewidują 5 min. na dyskusję

14.20-14.40 – Renata Stachowicz-Rybka, Irena A. Pidek, Marcin Żarski. Zapis zmian klimatu i środowiska w interglacjale ferdynandowskim na podstawie danych paleobotanicznych z profili Łuków 3A i Ferdynandów 2011.

14.40-15.00 – Anna Hrynowiecka. Zmiany i oscylacje klimatu w interglacjale mazowieckim i ich odniesienie do holocenu.

15.00-15.20 – Ryszard K. Borówka, Julita Tomkowiak, Bartosz Bieniek, Joanna Sławińska, Karolina Bloom, Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Krzysztof Stefaniak. Geochemia eemsko-vistuliańskich osadów jeziorno-bagiennych ze stanowiska w Gorzowie Wielkopolskim (doniesienie wstępne).

15.20-15.40 – Dorota Nalepka. Palinologiczne badania torfowisk w rejonie Krakowa.

15.40-16.00 – Włodzimierz Margielewski, Andrzej Obidowicz, Valentina Zernitskaya, Katarzyna Korzeń. Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału i granica późny glacjał – holocen w osadach torfowisk osuwiskowych Beskidu Makowskiego (polskie Karpaty Zachodnie).

16.00-16.20 – Piotr Kołaczek, Mariusz Gałka, Karina Apolinarska, Mateusz Płóciennik, Włodzimierz Margielewski, Michał Gąsiorowski, Piotr Gębica, Kamila Tosik, Krzysztof Buczek, Sławomir Superson, Anna Michno, Krystyna Harmata, Kazimierz Szczepanek, Stephen J. Brooks, Simon M. Hutchinson, Monika Karpińska-Kołaczek. Dynamika ekspansji wiązu (Ulmus) w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, a granica późny glacjał/holocen.

16.20 – 16.50 – Przerwa na kawę

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, przy wejściu do Auli A1 (nowy budynek), parter

16.50 – 18.00 – Sesja posterowa
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, przy wejściu do Auli A1 (nowy budynek), parter

Sesję poprowadzi dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Uczestnicy przedstawiają postery w formie 3-minutowej prezentacji

 1. Bartosz Bieniek. Przestrzenna analiza uziarnienia osadów jeziora Jamno na przykładzie wybranych profili.
 2. Aleksandra Bober, Irena Agnieszka Pidek, Marcin Żarski. Palinologiczny obraz późnego glacjału Warty i początku interglacjału eemskiego w profilu WH-15 Struga (Równina Garwolińska).
 3. Joanna Bokalska-Rajba, Dorota Nalepka. Zapis opadu pyłku w próbach glebowych ze stanowiska na ul. Gronostajowej w Krakowie w latach 2006 i 2016
 4. Alicja Bonk, Rik Tjallingii, Mateusz Kramkowski, Michał Słowiński, Mirosław Błaszkiewicz. Sedymentologiczna i geochemiczna charakterystyka holoceńskich osadów jeziora Gościąż.
 5. Dorota Brzozowicz. Zarys zmian warunków środowiskowych w torfowisku Gaik-Winiary
 6. Michał Fojutowski, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Arkadiusz Bartczak. Monitoring hydrologiczny zlewni na przykładzie Jeziora Gościąż.
 7. Sylwia Grzędzińska. Podstawowa charakterystyka osadów torfowiska Horowe Bagno w Markach.
 8. Joanna Gadziszewska, Jerzy Jonczak, Monika Niska. Wstępne wyniki analiz paleoekologicznych torfowiska w miejscowości Mak koło Bieżunia (woj. mazowieckie).
 9. Paulina Głowacka, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann. Sezonowe zróżnicowanie współczesnej sedymentacji osadów w Jeziorze Żabińskim i Łazduny.
 10. Agnieszka Szczerba, Paulina Głowacka, Wojciech Tylmann. Limnologiczne i hydrochemiczne uwarunkowania sezonowych zmian składu osadów w Jeziorze Żabińskim i Łazduny.
 11. Witold Jucha. Mokradła i sieć hydrograficzna Kotliny Sandomierskiej – zmiany przestrzenne w ciągu ostatnich 150 lat.
 12. Lucyna Klein. Właściwości fizyczne i chemiczne osadów dennych małych stawów hodowlanych w Głobinie koło Słupska.
 13. Piotr Kołaczek, Włodzimierz Margielewski, Katarzyna Marcisz, Mariusz Gałka, Krzysztof Buczek, Aleksandra Borek, Monika Karpińska-Kołaczek. Pożary, a holoceński rozwój lasu w Beskidzie Makowskim na przykładzie stanowiska Bogdanówka-Beło.
 14. Bartosz Kotrys. Zmienność temperatury powietrza lipca na przełomie późnego glacjału i holocenu w strefie wybrzeża południowego Bałtyku.
 15. Dominika Łuców, Mariusz Lamentowicz, Piotr Kołaczek, Michał Słowiński. Wpływ katastroficznych odlesień na hydrologię torfowiska mszarnego w północnej Polsce.
 16. Monika Niska, Katarzyna Korzeń, Krzysztof Buczek, Włodzimierz Margielewski, Jan Urban. Rozwój torfowiska osuwiskowego Hucianka w świetle analizy kopalnych Cladocera.
 17. Piotr Kittel, Renata Stachowicz-Rybka, Daniel Okupny, Błażej Muzolf, Witold P. Alexandrowicz, Ryszard K. Borówka, Dorota Nalepka, Dominik Pawłowski, Mateusz Płóciennik, Monika Rzodkiewicz. Paleoekologiczny zapis relacji człowiek-środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna).
 18. Dominik Pawłowski. Rekonstrukcje temperatur w młodszym dryasie w oparciu o zapis subfosylnych szczątków wioślarek (centralna Polska).
 19. Wiktor Piech, Piotr Kittel, Andrey Mazurkevich, Elena Pavlovskaia, Eduard Kazakov, Yulia Teltevskaya, Krzysztof Błaszczyk, Bartosz Kotrys. Akumulacja osadów mineralnych w obrębie paleojeziora w dolinie rzeki Sertejka na Pojezierzu Witebskim (Zach. Rosja).
 20. Natalia Piotrowska, Radosław Dobrowolski. Datowanie radiowęglowe i konstrukcja modeli wieku dla osadów torfowisk źródliskowych z północnej i wschodniej Polski.
 21. Anna Poraj-Górska, Magdalena Suchora, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann. Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski.
 22. Joanna Sławińska, Julita Tomkowiak, Paulina Ligenza, Daniel Okupny, Ryszard K. Borówka. Rtęć w osadach torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Podhalańskiej.
 23. Magdalena Suchora. Zawsze tak samo brunatne? Jeziora humusowe Polesia Lubelskiego w świetle badań neo- i paleolimnologicznych.
 24. Marta Wojewódka, Ladislav Hamerlik, Edyta Zawisza, Krystyna Szeroczyńska. A paleolimnological study of lake Apastapeque (El Salvador).
 25. Izabela Zawiska. Czego możemy się nauczyć od wioślarek (Cladocera)? Ilościowa rekonstrukcja parametrów środowiska z wykorzystaniem zbioru testowego, prezentacja założeń projektu badawczego NCN2016/23/D/ST10/03071.


16.03.2018 piątek


8.00 – 14.00 Obrady

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Aula A1 (nowy budynek), parter


Sesję poprowadzi dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. PAN
Uczestnicy przedstawiają referat w 12 min., komunikat w 7 min. i przewidują 3 min. na dyskusję

8.00-8.15 – Adam Łajczak. Współczesne zmiany w retencji wód powierzchniowych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, Karpaty Zachodnie (na tle zmian w neogenie i czwartorzędzie), z uwypukleniem retencji torfowiskowej.

8.15-8.30 – Krystyna Milecka, Jacek Forysiak, Juliusz Twardy, Ryszard K. Borówka, Daniel Okupny. Dynamika zmian klimatycznych na granicy późny glacjał/holocen w środkowej Polsce na przykładzie stanowiska Żabieniec.

8.30-8.45 – Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Milena Obremska, Daniel Okupny, Joanna Petera- Zganiacz, Michał Słowiński, Juliusz Twardy. Młodszy Dryas w stanowisku Ługi (Kotlina Sieradzka).

8.45-8.55 – Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Milena Obremska, Edyta Zawisza, Mariusz Gałka. Początek akumulacji biogenicznej w schyłku vistulianu na Niżu Polskim.

8.55-9.10 – Michał Brzozowski, Mariusz Pełechaty. Produkcja oospor i gyrogonitów przez Lychnothamnus barbatus w kontekście głębokości występowania i cyklu rozwojowego gatunku w umiarkowanie żyznym jeziorze.

9.10-9.25 – Grzegorz Kowalewski, Mariusz Pełechaty, Michał Brzozowski. Sukcesja ramienic w jeziorze Kuźnickim.

9.25-9.40 – Karina Apolinarska, Aleksandra Pełechata, Mariusz Pełechaty, Krzysztof Pleskot, Michał Migdałek. Współczesna sedymentacja w zbiorniku znajdującym się pod silną presją antropogeniczną, na przykładzie Jeziora Kierskiego.

9.40 – 10.10 – Przerwa na kawę

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, przy wejściu do Auli A1 (nowy budynek), parter

Sesję poprowadzi prof. dr hab. Dorota Nalepka

10.10-10.25 – Jarosław Pietruczuk, Radosław Dobrowolski, Pidek Irena Agnieszka, Urban Danuta. Paleoekologiczna ewolucja torfowiska źródliskowego Pawłów (Pagóry Chełmskie).

10.25-10.40 – Mariusz Gałka, Barbara Fiałkiewicz-Kozieł, Ioan Tantau, Angelica Feurdean, Klaus Holger-Knorr. Interpretacja zdarzeń paleośrodowiskowych w ekosystemach torfowisk górskich w Europie Centralnej na podstawie obecności mchów Sphagnum.

10.40-10.55 – Krzysztof Pleskot, Karina Apolinarska, Piotr Kołaczek, Maciej Gąbka, Mariusz Lamentowicz. Walidacja zapisu lokalnych zmian hydrologicznych w oparciu o porównanie rekonstrukcji z osadów jeziornych i torfowiskowych - koncepcja projektu i wstępne wyniki.

10.55-11.10 – Dawid Weisbrodt Anna Poraj-Górska, Maurycy Żarczyński, Wojciech Tylmann. Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie).

11.10-11.25 – Małgorzata Kinder. W poszukiwaniu niewidocznego – kryptotefra w laminowanych osadach jeziornych północnej Polski.

11.25-11.40 – Maurycy Żarczyński, Wojciech Tylmann, Tomasz Goslar. Jak pewna może być warwochronologia? Przykład Jeziora Żabińskiego.

11.40-11.55 – Mateusz Kramkowski. Zapis gwałtownych zmian sedymentacyjnych w osadach jeziora Jelonek.

12.00 – 12.30 – Przerwa na kawę

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, przy wejściu do Auli A1 (nowy budynek), parter

Sesję poprowadzi dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG

12.30-12.45 – Klaudia Kosek, Katarzyna Kozak, Krystyna Kozioł, Katarzyna Jankowska, Stanisław Chmiel, Żaneta Polkowska. Zależność między składem chemicznym a wskaźnikami bakteriologicznymi w jeziorach przepływowych zlewni Revelvy (Spitsbergen, Arktyka).

12.45-13.00 – Małgorzata Malkiewicz, Tomasz Płonka, Krzysztof Kowalski, Andrzej Piotrowski, Jarmilla Krzymińska, Paweł Sydor, Urszula Pączek, Bernard Cedro. Osady jeziorno-torfowiskowe z Rusinowa (Pomorze Zachodnie) podstawą rekonstrukcji paleośrodowiska z późnego paleolitu i wczesnego mezolitu.

13.00-13.15 – Fatima Pawełczyk Leszek Chróst, Natalie Fagel, Adam Michczyński, Daniel Okupny, Jarosław Sikorski, Julita Tomkowiak, Konrad Tudyka, Ewelina Zając. Późnoholoceńskie zmiany środowiska geograficznego Polski Południowej w świetle wielowskaźnikowych analiz torfowisk Wolbrom i Otrębowskie Brzegi.

13.15-13.25 – Agnieszka Mroczkowska, Piotr Kittel, Andrey Mazurkevich, Gauthier Emilie, Daniel Okupny, Dominik Pawłowski, Mateusz Płóciennik, Monika Rzodkiewicz, Michał Słowiński Wieckowska-Lüth. Rekonstrukcja warunków środowiskowych funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Pojezierzu Witebskim, zachodnia Rosja.

13.25-13.35 – Olga Antczak-Orlewska, Mateusz Płóciennik, Piotr Kittel. Subfosylne Chironomidae w osadach paleokoryta w dolinie Luciąży (Rozprza, woj. łódzkie).

13.35-13.50 – Sambor Czerwiński. Przemiany szaty roślinnej Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski w ostatnim tysiącleciu na tle zmian klimatycznych i społeczno-gospodarczych w świetle analiz paleoekologicznych oraz źródeł historycznych – wyniki wstępne z torfowiska Kazanie.


13.50 – 14.30 – Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster oraz podsumowanie konferencji.Komitet Naukowy:
dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. UAM (WNGiG UAM)
prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka (WNGiG UAM)
prof. dr hab. Dorota Nalepka (IB PAN)
prof. dr hab. Roman Soja (IG UP)
prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska (ING PAN, KBCz PAN)

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP (IG UP - przewodniczący)
dr Daniel Okupny (IG UP - sekretarz)
dr hab. Renata Stachowicz-Rybka (IB PAN - sekretarz)
mgr Piotr Cybul (IG UP)
dr Witold Jucha (IG UP)
mgr Krzysztof Stachowicz (IB PAN)
Artur Górka, Teresa Kokowska (studenci, Studenckie Koło Naukowe Geografów UP)